Rölunda Lantliv

BRA - Lantliv-serien innehåller en balanserad mängd av lättgänglig näring. Serien lämpar sig väl för odling och jordförbättring i hela din trädgård.

För att stanna bildspelet och läsa mer om produkten,  vänligen klicka på bilden.

Barkmull

Barkmull

Finsorterad komposterad bark med tillsats av näring Användning: För jordförbättring av såväl lätta som sandiga jordar

Plantjord

Plantjord

En näringsrik välgödslad jord med högt näringsinnehåll. ANVÄNDNING För plantering av normalt krävande växter utomhus. 40/50 L

Naturgödsel

Naturgödsel

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av naturgödselkompost. Stort innehåll av mikroorganismer. ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården. 40/50 L

Toppdress

Toppdress

Finsorterad jord med tillsats av sand och kalk. ANVÄNDNING Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta. 40/50 L

Täckbark

Täckbark

Sorterad, ogödslad furu- och granbark. ANVÄNDNING Lämplig för skydd mot ogräs, köld och torka. 40/50 L

För muspekaren över produktbilden så får du mer information om just den produkten

BÅLSTA Rölunda Gård, 746 94 Häggeby Tel +46 (0) 18 34 42 70 Fax +46 (0) 18 34 40 86 copyright Rölunda 2014